Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  Πρώτη Σελίδα > Υπηρεσίες > Φροντίδα Ατυχήματος

Τέσσερις περιοχές για καθημερινή βοήθεια - Φροντίδα Ατυχήματος

Υπηρεσίες Φροντίδας Ατυχήματος

Η φροντίδα ατυχήματος είναι η υπηρεσία που βρίσκεται δίπλα στον οδηγό σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που θα συμβεί στην Ελλάδα.Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο ασφαλιζόμενος έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα πακέτο παροχών που τον βοηθάει και απαλλάσσει από όλες τις διαδικασίες εκείνες που χρειάζονται να τεθούν σε εφαρμογή μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να επέλθει στο ασφαλιζόμενο όχημα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή ζημιάς με το ασφαλιζόμενο όχημα ο ασφαλισμένος καλεί το τηλεφωνικό κέντρο της Europ Assistance, το οποίο αφού καταγράψει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες τον καθοδηγεί και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αμέσως μετά την αναγγελία του ατυχήματος, το όχημα της Ε.Α. θα καταφθάσει το γρηγορότερο δυνατό στον τόπο του περιστατικού και θα φωτογραφίσει τα εμπλεκόμενα οχήματα.


ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η E.A. σχεδιάζει και σημειώνει επί τόπου το σχεδιάγραμμα του τόπου συμβάντος σημειώνοντας όλους τους δρόμους, κατευθύνσεις, σηματοδότες, σήμανση κ.λ.π. με σκοπό τον σχηματισμό της πλήρους εικόνας του περιστατικού και επίσπευσης του διακανονισμού.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η Ε.Α. βοηθά στην επί τόπου συμπλήρωση της εντύπου δήλωσης φιλικού διακανονισμού απαλλάσσοντας έτσι τον ασφαλιζόμενο από την επίσκεψή του στα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας.


ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση όπου λόγω σοβαρού ατυχήματος το όχημα έχει ακινητοποιηθεί η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος αναλαμβάνει την μεταφορά του στο κατάλληλο συνεργείο προς επισκευή.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος βοηθά τον ασφαλισμένο στην σωστή συμπλήρωση του εντύπου του φιλικού διακανονισμού.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Europ Assistance αναλαμβάνει την αποστολή των Δηλώσεων όπως και των φωτογραφιών στην Ασφαλιστική Εταιρεία του πελάτη απαλλάσσοντάς τον από την επίσκεψή του στα γραφεία της Ασφαλιστικής Εταιρείας.

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Οδική Βοήθεια
Ιατρική Βοήθεια
Φροντίδα Ατυχήματος
Ταξιωτική Ασφάλεια