Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  Πρώτη Σελίδα > Νομικοί Όροι

ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Νομικοί Όροι στην οδική βοήθεια

1. Ασφαλισμένο Όχημα:
Είναι κάθε όχημα Ιδιωτικής Χρήσεως μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, καθώς επίσης και μοτοσικλέτες άνω των 125 κυβικών, που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μεταφέρουν επιβάτες δωρεάν.

2. Ασφαλισμένος / Δικαιούχος:
Είναι ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του οχήματος καθώς και κάθε επιβάτης που μεταφέρεται δωρεάν με αυτό και έχουν την κατοικία ή την παραμονή τους στην Ελλάδα.

3. Βλάβη:
Είναι κάθε ζημιά που παθαίνει το όχημα από την χρήση, ελάττωμα, κακή λειτουργία τμημάτων συμπεριλαμβανομένης της βλάβης ενός ελαστικού και καθιστά αδύνατη την χρήση του. Δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν καλύπτονται στην παρούσα σύμβαση οι αναγκαίες για την προβλεπόμενη συντήρηση ακινητοποιήσεις ή ακινητοποιήσεις για την εγκατάσταση εξαρτημάτων, βαφή, αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από μη χρήση του οχήματος.

4. Ατύχημα:
Θεωρείται κάθε μη ηθελημένο γεγονός, οφειλόμενο σε απροσεξία, μη τήρηση των όρων και κανονισμών ή ένα τυχαίο γεγονός οφειλόμενο στην οδική κυκλοφορία, που προκαλεί ζημιές στο όχημα και καθιστούν αδύνατη την χρήση του.

5. Μερική κλοπή:
Είναι το αδίκημα που διαπιστώνεται από καταγγελία στις αρχές που πραγματοποιείται από κάθε τρίτο που ιδιοποιείται μέρη του οχήματος, προκαλώντας του βλάβη που καθιστά αδύνατη τη χρήση του σε συνήθεις συνθήκες.

6. Ολική κλοπή:
Είναι το αδίκημα που διαπιστώνεται από καταγγελία στις αρχές και εκδηλώνεται με την αφαίρεση του οχήματος από οποιονδήποτε τρίτο, με σκοπό την εκμετάλλευσή του προς ίδιον όφελος ή όφελος άλλου.

7. Συμβάν:
Είναι το τυχαίο και/ ή απρόβλεπτο γεγονός που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της ασφάλισης και υποχρεώνει τον ασφαλισμένο να ζητήσει παροχή βοήθειας.Νομικοί Όροι στην ιατρική βοήθεια

1. Ασφαλισμένος /Δικαιούχος:
Είναι:
Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, εφόσον αυτό αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. Προκειμένου περί νομικού προσώπου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που κοινοποιείται από αυτό και που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, όπως ορίζεται από το ασφαλιστήριο

2. Ασθένεια:
Είναι η απροσδόκητη αρρώστια που παρουσιάζεται στον ασφαλισμένο κατά την μετακίνησή του

3. Ατύχημα:
Είναι κάθε τυχαίο γεγονός που προκαλεί τραυματισμό στον ασφαλισμένο κατά την μετακίνησή του.

4. Ταξίδι:
Είναι κάθε μετακίνηση του ασφαλισμένου πέραν των ορίων του νομού κατοικίας και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση τουλάχιστον 100 χλμ. από την μόνιμη κατοικία του.

5. Συμβάν:
Είναι η ασθένεια ή το ατύχημα που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια ταξιδιού και υποχρεώνει τον ασφαλισμένο να ζητήσει παροχή βοήθειας από την Europ Assistance.


Europ Assistance Greek Branch Legal Privacy Notice

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Οδική Βοήθεια
Ιατρική Βοήθεια
Φροντίδα Ατυχήματος
Ταξιωτική Ασφάλεια