Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  Πρώτη Σελίδα > Χρήσιμες Πληροφορίες > Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)
ΤΜΗΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
210 3497000
210 3420465
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
210 3497000
210 3426808
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
210 3497000
210 3426682
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
210 3497000
210 3426682
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
210 3497000
210 3423988
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
210 3497000
210 3423901
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
210 3497001
210 3423901
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Οδική Βοήθεια
Ιατρική Βοήθεια
Φροντίδα Ατυχήματος
Ταξιωτική Ασφάλεια