Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  Πρώτη Σελίδα > Υπηρεσίες > Ιατρική Βοήθεια

Τέσσερις περιοχές για καθημερινή βοήθεια - Ιατρική Βοήθεια

Υπηρεσίες Ιατρικής Βοήθειας


 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 • Επαφή θεράποντων ιατρών με το γιατρό της Ε.Α.

 • Μεταφορά του ασθενή ή του τραυματία κάτω από ιατρική επίβλεψη από κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα σε άλλο κατάλληλα εξοπλισμένο είτε στην χώρα του συμβάντος είτε στην Ελλάδα

 • Οργάνωση συνοδείας του ασθενή από έναν συνεπιβάτη .

 • Παρουσία ενός ατόμου από την Ελλάδα κατά τη νοσηλεία.

 • Συνοδεία των παιδιών στην κατοικία/συνήθη διαμονή τους

 • Κάλυψη εξόδων πρόωρης επιστροφής του ασφαλισμένου λόγω θανάτου ή σοβαρής ασθένειας κάποιου μέλους της οικογένειάς του

 • Ανεύρεση χαμένης αποσκευής και αποστολής της στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου.

 • Μεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου και συνοδεία με του θανόντα από συνεπιβάτη

 • Συμπληρωματική πληρωμή εξόδων νοσηλείας στο εξωτερικό που δεν υπολογίζονται στην αποζημίωση πληρωμής του δικαιούχου από κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

Ειδικές Υπηρεσίες για την Ελλάδα

 • Σύσταση θεράποντα ιατρού για λόγους έκτακτης ανάγκης

 • Σύσταση εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών για τυχόν μεταφορά με ασθενοφόρο.

 • Διαμεσολάβηση της Ε.Α. για την τακτοποίηση ιατρικής επίσκεψης με τον θεράποντα ιατρό του ασφαλισμένου επι εικοσιτετραώρου βάσεως

 • Οικονομική συμμετοχή για τα έξοδα παρουσίας νοσοκόμου στο σπίτι κατά την αρχική περίοδο ανάρρωσης του ασφαλισμένου.

 • Σύσταση ειδικευμένων επαγγελματιών για επίλυση τεχνικών προβλημάτων

 • Παροχή καταλύματος μετά από φωτιά, υδραυλικές ζημιές ή διάρρηξη
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Οδική Βοήθεια
Ιατρική Βοήθεια
Φροντίδα Ατυχήματος
Ταξιωτική Ασφάλεια