Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
  Πρώτη Σελίδα > Η Εταιρία μας > Παρουσία στην Ελλάδα

Θέτοντας τις βάσεις για σύγχρονη βοήθεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η  EUROP ASSISTANCE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1965 μέσω αντιπροσώπου και από το 1991 ως αυτόνομο Υποκατάστημα. Απασχολεί 41 άτομα, έχει 51 αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα και προσφέρει υπηρεσίες Οδικής, Ιατρικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας τόσο μέσα στην Ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό.Η πολύχρονη παρουσία της στην ελληνική αγορά και η γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική της Europ Assistance διεθνώς, έχουν θέσει τις βάσεις για ριζική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα, που καθοδηγείται από ένα δυναμικό επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης με στόχο την διεύρυνση του μεριδίου της στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα η εταιρεία έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη τετράδα και ο στόχος της για τα επόμενα χρόνια είναι η μεγιστοποίηση της δυναμικής της, η ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών της και η ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς που κατέχει στην ελληνική επικράτεια σήμερα.
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Οδική Βοήθεια
Ιατρική Βοήθεια
Φροντίδα Ατυχήματος
Ταξιωτική Ασφάλεια